De bekkenfysiotherapeut geeft voorlichting over en behandeling bij bekkenbodemproblematiek en bekkenpijn;

De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen en trainen van de spieren van het bekken, van de bekkenbodem en de spiergroepen waarmee de bekkenbodem in het dagelijks functioneren samenwerkt;

Bekkenbodemfysiotherapeuten zijn geschoold in het uitvoeren van een inwendig onderzoek van de bekkenbodemspieren. Hierdoor kan een meer volledige diagnose worden gesteld en kan optimale feedback worden gegeven aan de patiënt over het uitvoeren van de gevraagde ontspanning of samentrekking van de bekkenbodemspieren; de bekkenbodemfysiotherapeut kan daarbij gebruik maken van elektrische en biomechanische energievormen, zoals electrostimulatie, myofeedback en rectale ballontraining. Deze middelen worden vooral gebruikt om spiergroepen of functies die voor de patiént onbekend zijn, te leren herkennen en gebruiken;

  • De bekkenbodemfysiotherapeut herstelt verminderde fitheid die samenhangt met de klacht (conditie) en geeft ADL-adviezen;
  • De bekkenbodemfysiotherapeut adviseert en helpt bij het herwinnen van de controle over vulling en evacuatie van blaas en rectum (bv. blaastraining);
  • De bekkenbodemfysiotherapeut geeft voorlichting en begeleiding aan vrouwen romdom de bevalling;
  • De bekkenfysiotherapeut geeft zo nodig advies over ondersteunende hulpmiddelen zoals speciale tampons en een bekkenband.